Przedmiot "Globalizacja i regionalizacja stosunków międzynarodowych" realizowany jest w dwóch odrębnych formach:

1. wykład poświęcony zagadnieniu regionalizacji stosunków międzynarodowych (istota regionalizacji i charakterystyka wybranych regionów międzynarodowych);

2. ćwiczenia obejmują dyskusje na temat procesów globalizacji (istota globalizacji i charakterystyka jej tzw. ścieżek).