Przedmiotem kursu jest problematyka komunikowania międzynarodowego i negocjacji międzynarodowych w kontekście tworzenia i rozwijania kontaktów międzynarodowych w sferze interpersonalnych relacji na płaszczyźnie biznesowej. Celem kursu jest nabycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności i kompetencji, które ułatwią studentom identyfikowanie i pokonywanie trudności w komunikowaniu międzynarodowym (międzykulturowym) i podczas negocjacji międzynarodowych