Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii i praktyki negocjacji międzynarodowych.