Rozkład zajęć oraz literatura do przedmiotu Demografia i Statystyka