Tuesday, 19 March 2019, 8:03 AM
Site: Politologia
Course: Politologia (Politologia)
Glossary: Często zadawane pytania
Q
Question:

Quiz

(Last edited: Monday, 22 March 2010, 4:26 PM)
Answer:

Moduł quizów umożliwia tworzenie i rozwiązywanie testów składających się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań wymagających udzielenia krótkich odpowiedzi. Quizy można rozwiązywać wielokrotnie w czasie ich udostępnienia. Każda próba jest automatycznie sprawdzana, a jej wyniki zapisywane i udostępniane użytkownikowi w postaci statystyk.