Tuesday, 19 March 2019, 7:58 AM
Site: Politologia
Course: Politologia (Politologia)
Glossary: Często zadawane pytania
S
Question:

Składowe kursu

(Last edited: Monday, 22 March 2010, 4:26 PM)
Answer:

W tej części zamieszczone zostały przekierowania do narzędzi i materiałów, dzięki którym będziesz miała możliwość zdalnego uczenia się.

Question:

Studenci online

(Last edited: Monday, 22 March 2010, 4:26 PM)
Answer:

Dzięki informacjom wyświetlanym w tym miejscu wiesz, kto z jest właśnie dostępny na platformie. Wybierając określone nazwisko z listy i klikając w nie, otworzysz profil określonego użytkownika, czyli podstawowe dostępne informacje o danym użytkowniku. Wybierając opcję Uczestnicy w górnym pasku nawigacji, otrzymasz pełną listę przypisanych do tego obszaru prowadzących i studentów. Wyświetli się ona na nowej stronie.