Konto studenta

Każdy student, który chce korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie na pełnych uprawnieniach musi mieć założone konto w systemie.

Konto założone na platformie danego wydziału/instytutu jest aktywne tylko na platformie danego wydziału/instytutu. W przypadku, gdy ktoś musi korzystać z kilku kampusów na każdym z nich musi mieć założone oddzielne konto (może ono być założone na takie same dane: imię, nazwisko i adres mailowy).

Procedurę zakładania konta należy rozpocząć od: Zacznij od utworzenia nowego konta.
Last modified: Sunday, 31 March 2013, 11:16 PM